Banner
Banner
Banner

จัดจำหน่ายหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์เพื่อเป็นของที่ระลึกในงานพิธีต่างๆ หรือต้องการบริจาคหนังสือเพื่อทำบุญเพิ่มกุศล โทร 081-4936254, 081-4936268 ตลอด 24 ชั่วโมง

         
Banner
  อีเมล์ ::
  รหัสผ่าน ::
 
                                       
 
 
  หนังสือธรรมทาน

::: วิธีการสั่งซื้อหนังสือ:::

     

ขั้นตอนที่ 1 เลือกหนังสือ

คุณสามารถเลือกดูหนังสือได้จากหน้าเว็บไซต์
ถ้าต้องการดูรายละเอียดหนังสือให้คลิก รายละเอียดใต้รูป
เลือกหนังสือที่ต้องการพิมพ์
     

ขั้นตอนที่ 2 สั่งซื้อหนังสือ

โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ ฝ่ายขาย
สำนักงานโทร 038-791-314 , 038-288-765
โทร. 080-5626-461 , 081-4936-254 ตลอด 24 ชั่วโมง
จากนั้นบอกชื่อหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ และจำนวนเล่มแก่เจ้าหน้าที่
     

ขั้นตอนที่ 3 ระบุรายชื่อที่ต้องการพิมพ์ลงในหนังสือ

ระบุรายชื่อที่ต้องการพิมพ์ลงในหนังสือกับเจ้าหน้าที่
คุณสามารถส่งแฟ๊ก หรืออีเมล์รายชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ได้
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ขึ้นอยู่กับจำนวนรายชื่อที่พิมพ์
     

ขั้นตอนที่ 4 ระบุวันเวลาและสถานที่ในการจัดส่ง

ระบุวันและเวลาในการจัดส่ง (งานด่วนงานเร่ง สามารถบอกกับเจ้าหน้าที่ได้)
ระบุสถานที่ในการจัดส่งให้เรียบร้อย (ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง)
     

ขั้นตอนที่ 5 ชำระเงินค่าหนังสือ

 
หลังจากการคำนวนค่าใช้เสร็จเรียบร้อย
เจ้าหน้าทีี่จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินให้คุณทราบ
เมือโอนเรียบร้อยแล้วให้โทรแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่
     

ขั้นตอนที่ 6 รับหนังสือ

 
หลังจากการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อย ท่านจะได้รับหนังสือภายใน 3-5 วัน
ขอให้บุญกุศลในการสั่งซื้อหนังสือธรรมะเพื่อแจกจ่าย ส่งผลให้ท่านมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไป
  Banner
 
 

 

Banner