Banner
Banner
Banner

จัดจำหน่ายหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์เพื่อเป็นของที่ระลึกในงานพิธีต่างๆ หรือต้องการบริจาคหนังสือเพื่อทำบุญเพิ่มกุศล โทร 081-4936254, 081-4936268 ตลอด 24 ชั่วโมง

         
Banner
  อีเมล์ ::
  รหัสผ่าน ::
 
                                       
 
 
  หนังสือธรรมทาน

::: วิธีลดกรรม 45 อย่าง ตอนที่ 2:::

 

9. ตั้งหลักปักฐานไม่ได้ โยกย้ายบ่อย

กรรมจาก
::
ไม่เคยร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหาร แก่วัดวาอารามต่างๆ
ลดกรรม
::

ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างหลังคาวิหาร ร่วมทำบุญฝังลูกนิมิต

    หมั่นไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ เมืองที่ตนอยู่อาศัย

10. มักถูกรังแก ถูกเบียดเบียน

กรรมจาก
::
ไม่เคยบวช หรือทำบุญงานบวช
ลดกรรม
::
บวช ด้วยจิตศรัทธาปวารถาอย่างบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง
    จะบวช 7 วัน หรือ 15 วัน 1 เดือน 1 พรรษา แล้วแต่จิตศรัทธา
    ถ้าเป็นสตรีจะบวชชีพราหมณ์ หรือถือศีล 8 ตามเวลาที่สะดวก และตั้ง
    จิตศรัทธา หรือร่วมทำบุญงานบวชอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้

11. ไม่มีคนชื่นชมเอ็นดู ขาดเสน่ห์

กรรมจาก
::
ไม่เคยถวายของหอม
ลดกรรม
::
หมั่นทำบุญไหว้พระทุกวันพระ ถวายธูปหอม เทียน ดอกไม้สด
    พวงมาลัย ทองคำเปลว ประน้ำอบน้ำปรุง ประพฤติดีปฏิบัติชอบต่อผู้อื่น
    คิดดี ทำดี พูดดี ให้ผู้อื่นได้ดี มิให้ร้ายผู้ใด

12. เป็นที่รังเกียจ มีกลิ่นปาก กลิ่นตัว

กรรมจาก
::
ทำติเตียนดูแคลน ผู้ที่ชอบทำบุญทำทาน
ลดกรรม
::
หมั่นทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอ ฟังเทศน์มหาชาติทุกๆปี
    ชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำบุญหรือบริจาคทานเป็นการบอกบุญผู้อื่น
    พิมพ์หนังสือธรรมะจ่ายแจกฟรี

13. ไปไหนมาไหนลำบาก มีแต่อุปสรรค

กรรมจาก
::
เคยทำลายหนทางสัญจรของวัด หรือของชาวบ้าน
    หรือทำให้ทางสัญจรสาธารณะได้รับความไม่สะดวก
ลดกรรม
::

บริจาคทรัพย์หรือแรงกายช่วงสร้างสะพาน

    สร้างทางอันเป็นประโยชน์แก่วัด หรือชุมชนเล็กๆ ช่วยผู้คนยากไร้ให้
    ได้มียวดยานพาหนะหรือทางสัญจรที่สะดวก

14. เป็นคนรับใช้เขาร่ำไป

กรรมจาก
::
เเคยเนรคุณผู้ที่เคยมีพระคุณแก่ตน
ลดกรรม
::
ตอบแทนผู้มีคุณด้วยความกตัญญู ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป
    พระประธาน ทำทานทั้งกับคนและสัตว์

15. ขัดสน อดมื้อกินมื้อ

กรรมจาก
::
เคยละเว้นการใส่บาตร ละเว้นการให้ทาน
    เมื่อมีคนยากไร้มาขอทานอาหารและน้ำ
ลดกรรม
::

แบ่งปันอาหาร น้ำ เสื้อผ้า แก่คนยากไร้อนาถา

    แม้ไม่มีเงินก็แบ่งปันสิ่งของตามที่มี ตักบาตรทุกเช้าหรือทุกวันพระ

16. อาภัพคู่ ร้างคู่

กรรมจาก
::
เคยผิดลูกผิดเมียเขา
ลดกรรม
::

บวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์ ร่วมทำบุญ

    เป็นเจ้าภาพงานแต่งงานคู่บ่าวสาวที่ยากจน ถวายของเป็นคู่
    เช่น แจกันคู่เชิงเทียนคู่ หมอนคู่ เป็นต้น
 

 

 

 
  Banner
 
 

 

Banner