Banner
Banner
Banner

จัดจำหน่ายหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์เพื่อเป็นของที่ระลึกในงานพิธีต่างๆ หรือต้องการบริจาคหนังสือเพื่อทำบุญเพิ่มกุศล โทร 081-4936254, 081-4936268 ตลอด 24 ชั่วโมง

         
Banner
  อีเมล์ ::
  รหัสผ่าน ::
 
                                       
 
 
  หนังสือธรรมทาน

::: อานิสงส์แห่งธรรมทาน:::

 
     

อานิสงส์ธรรมทาน ๑๐ ประการ

๑.
กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้างมลายหายให้สิ้น
๒.
ความเป็นสิริมงคลย่อมจะมีมาสู่ครัวทุกบ้านเรือน
๓.
บุตรหลานที่พาลเกเรจะกลับตัวเป็นคนดี
๔.
วงศ์สกุลจะมีผู้สืบทอดและเจริญรุ่งเรืองทุกๆ ชั่วอายุ
๕.
คิดจะทำการอันใดจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือ
๖.
ขจัดเคราะห์ภัย ภัยใหญ่จะกลายเป็นภัยเล็ก
๗.
คนป่วยเรื้อรังจะหายจากโรคภัย
๘.
วิญญาณทุกข์ของบรรพชนจะพ้นจากถูกทรมานไปสู่สุคติ
๙.
เป็นบารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข
๑๐.
บังเกิดบุญวาสนาและให้มีอายุยืนยาว
 
 
 
 
 
  Banner
 
 

 

Banner